Kullanım şartları

Kullanım Şartları

Üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve şifrenin/üyelik bilgilerinin başka kimselerle paylaşılmamasından kullanıcının kendisi sorumludur. Bilgilerin paylaşılması ve üçüncü şahısların ele geçirmesi dahilinde biz sorumlu değiliz.

Gönderilen içerik/paylaşım yalnızca kullanıcının düşüncesini/görüşünü ifade eder. Paylaşım/içerik kullanıcının sorumluluğu altındadır.

Telif hakkı ihlali, yasa dışı faaliyete teşvik eden veya herhangi bir yasayı ihlal eden içeriğin veya davranışın ve bunlardan kaynaklanan herhangi bir sorundan kullanıcı sorumludur.

Herhangi bildirim de bulunarak veya bildirmeden, herhangi bir zamanda, sebep olsun veya olmasın herhangi bir içeriği değiştirebiliriz/kaldırabiliriz. Kaldırılacak veya değiştirilecek içerik takdirimize bağlı olarak gerçekleşecektir.

Kimler uzaklaştırılır?

Siteyi kötüye kullanan, küfürlü, nefret dolu, tehdit edici, spam veya spam benzeri, rahatsız edici olabilecek içeriği barındıran veya sakıncalı bir içeriği servis eden/yaymaya çalışan kullanıcı uzaklaştırılır.

Başkalarının kişisel bilgilerini içeren herhangi bir içeriği servis eden/yaymaya çalışan kullanıcı uzaklaştırılır.

Kullanım şartlarındaki değişiklikler

Bu şartlarda istediğimiz zaman değişiklik yapabiliriz. Gelecekte değişirse bu şartlardaki bilgileri incelemeniz ve yeniden kabul etmeniz istenebilir.

Oluşabilecek herhangi bir sorunda

Kullanım şartları ile ilgili oluşabilecek herhangi bir sorunda bize ulaşmaktan çekinmeyin.


Üst